Blog

Deň daňovej slobody 2017 v Nemecku

Deň daňovej slobody, resp. Pamätný deň daňovníka, po nemecky Steuerzahlergedenktag alebo Tag des Steuerzahlers, pripadol v Nemecku v roku 2017 na 19. júl.

Materské v Rakúsku (Wochengeld)

V Rakúsku nesmú budúce mamičky osem týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu pracovať. Nachádzajú sa v tzv. ochrannej lehote. Materské (Wochengeld) má počas tohto obdobia poskytnúť finančnú podporu budúcej mamičke a vypláca sa ako náhrada dočasne „vypadnutého“ príjmu.

Menej je naozaj viac

Mnohí ľudia nesprávne predpokladajú, že čím dlhšie pracujú v Nemecku, tým vyšší preplatok na daniach im bude vrátený. Situácia je ale presne opačná.

Dôchodkové poistenie v Rakúsku

Pre zamestnávanie občanov Slovenskej republiky v Rakúsku platia rakúske právne predpisy. Nároky na dôchodok sa preto tiež riadia rakúskym dôchodkovým systémom.

Nie vždy jednoduchá cesta k vráteniu daní

Daňový úrad v Nemecku - rovnako ako každá štátna inštitúcia - má svoje interné postupy, ktoré sa môžu každým rokom meniť, a tak sa môže meniť aj dĺžka spracovania daňového priznania.