Prídavky na dieťa v Rakúsku

Ak pracujete v Rakúsku, či už pre rakúskeho alebo slovenského zamestnávateľa a odvádzate sociálne a zdravotné poistenie do rakúskeho sociálneho systému, máte nárok na rodinné prídavky na deti z Rakúska (tzv. Kindergeld). 

Žiadateľom o prídavky na dieťa je stále rodič pracujúci v Rakúsku, či už je ženatý, alebo slobodný. Žiadosť sa predkladá na príslušný rakúsky daňový úrad podľa miesta prihlásenia na pobyt, alebo podľa miesta sídla zamestnávateľa. 

Aké doklady budem potrebovať

K žiadosti sa prikladá sobášny list, rodné listy detí a pracovná zmluva od rakúskeho zamestnávateľa. Rodné listy detí a sobášny list nemusia byť preložené do nemčiny, rakúske úrady akceptujú aj jednoduché kópie slovenských verzií.

Povinnou prílohou žiadosti sú tiež európske formuláre E401, E411 a E402. Formulár E401 a formulár E411 už nie je potrebné potvrdzovať na príslušných slovenských úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto formuláre si už medzi sebou doposiela rakúska a slovenská strana. Formulár E402 je potrebné potvrdiť na škole, ktorú navštevuje dieťa len v prípade, že navštevuje strednú alebo vysokú školu.

Aká je výška prídavkov na deti z Rakúska

Od júla 2014 platí táto výška rodinných prídavkov na deti vyplácaná v Rakúsku:

Pre dieťa od narodenia do troch rokov: 109,70 eur,
od troch rokov: 117,30 eur,
od desiatich rokov: 136,20 eur,
od devätnástich rokov: 158,90 eur.

Za každé ďalšie dieťa je tiež vyplácaný príplatok v závislosti od celkového počtu detí a tiež tzv. daňový bonus vo výške 58,40 eur na dieťa.

Prídavky na dieťa na Slovensku a zároveň v Rakúsku

To, že poberáte prídavky na deti zo Slovenska, nie je prekážkou pre vyplácanie rodinných prídavkov z Rakúska. Rakúska strana vám vyplatí len rozdiel medzi celkovou sumou rodinných prídavkov v Rakúsku a sumou, ktorú vám priznal slovenský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak vám boli rodinné prídavky na Slovensku zastavené, rakúska strana vám vyplatí plnú sumu. O nič teda neprídete.

Ako rýchlo získam Kindergeld

Doba spracovania prvej žiadosti o vyplácanie rodinných prídavkov na deti poslanej na rakúsky daňový úrad sa pohybuje od 4 do 6 mesiacov od zaslania žiadosti. O vyplatenie rodinných prídavkov na deti z Rakúska môžete požiadať, rovnako ako o vrátenie daní z Rakúska, päť rokov spätne. Podmienkou pre vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska nie je, na rozdiel od Nemecka, podanie daňového priznania v Rakúsku.

Formulár pre získanie prídavkov na deti z Rakúska

Vyplňte formulár a obratom vám pošleme všetko potrebné k získaniu prídavkov na deti z Rakúska

Prosím zaškrtnite toto pole
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Ochrana osobných údajov.