Vrátenie daní z Rakúska

Až 90 % zamestnancov vzniká nárok na vrátenie daní z Rakúska. Ak ste pracovali v Rakúsku a prajete si získať späť váš preplatok daní, stačí, aby ste sa zaregistrovali a peniaze získate jednoducho a bezpečne priamo na váš bankový účet.

Nárok na vrátenie daní z Rakúska vám mohol vzniknúť ak

 • ste boli v Rakúsku zamestnaný kratšie ako kalendárny rok
 • vám vznikli náklady na cestovanie za prácou
 • ste sa podieľali na financovaní domácnosti, príp. ubytovania na Slovensku a aj v Rakúsku
 • ste mali viacerých zamestnávateľov
 • ste ženatý/vydatá, máte deti.

V Rakúsku je progresívny daňový systém, podľa ktorého sú príjmy zamestnancov zdaňované 0 % až 55 % sadzbou. Daň z príjmu a sociálne poistenie sa platí vo forme preddavkov z hrubého príjmu zamestnanca.

Výška daňových odvodov pre rok 2016

Od 1.1.2016 sú dane fyzických osôb v nasledovných daňových pásmach a s týmito sadzbami dane:

Daňový základ od Daňový základ do Sadzba dane
0 11 000 € 0 %
11 000 18 000 € 25 %
18 000 € 31 000 € 35 %
31 000 € 60 000 € 42 %
60 000 € 90 000 € 48 %
90 000 € 1 000 000 € 50 %
1 000 000 € 55 %

V žiadosti o vrátenie daní z Rakúska je možné uviesť rôzne náklady, a tým zvýšiť hodnotu vašej daňovej refundácie. Odpočítateľné náklady sú napríklad:

 • príspevok pre slobodného rodiča
 • príspevok na dieťa
 • príspevok na dochádzanie za prácou
 • náklady spojené so zamestnaním (nákup pracovného náradia, literatúry atď.)
 • náklady spojené s vedením dvojitej domácnosti (jednej v Rakúsku a druhej mimo Rakúska)
 • a pod.

Kedy požiadať o vrátenie daní z Rakúska

O vrátenie dane z Rakúska môžete požiadať vždy na konci každého daňového roka. Daňový rok v Rakúsku končí 31. decembra. O vrátenie daní z Rakúska môžete požiadať až 5 rokov spätne.

Nevyhnutnou podmienkou pre požiadanie o vrátenie daní z Rakúska je mať podané slovenské daňové priznanie za obdobie, za ktoré chcete požiadať o vrátenie daní z Rakúska.

Potrebné podklady k vráteniu daní z Rakúska

Základným dokladom k žiadosti o vrátenie daní z Rakúska je ročné zúčtovanie príjmov, tzv. Lohnzettel alebo všetky výplatné pásky.

Ak týmito dokladmi nedisponujete, radi vám ich pomôžeme získať.

Cena

len 12,9 %* z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 29 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane z Rakúska

alebo zavolajte

051 321 5211

TIP

Jedna z možností ako urýchliť spracovanie vašej žiadosti o vrátenie daní z Rakúska je spracovanie prostredníctvom FinanzOnline. Ide o elektronický portál, ktorý v súčasnosti umožňuje spracovanie refundačnej žiadosti z Rakúska online.

Pri získaní prístupu do FinanzOnline vám radi a ochotne pomôžeme, neváhajte sa na nás obrátiť.