Blog

Podpora v nezamestnanosti v Nemecku

Ak vám dá výpoveď zamestnávateľ, nárok na podporu vám vzniká okamžite. Spracovanie žiadosti však trvá bežne aj 4 týždne, takže podpora sa vypláca spätne.

13. a 14. plat v Rakúsku

Platové podmienky zamestnancov v Rakúsku sú upravované kolektívnymi zmluvami (Kollektivvertrag). Kolektívne zmluvy sa uzatvárajú ročne a okrem iného sa v nich hovorí aj o 13. a 14. plate.

Mutterschaftsgeld - materská dávka v Nemecku

Pracujete v Nemecku a čakáte dieťa? Nemáte dostatok informácií, či a kedy vám vzniká nárok na poberanie materskej dávky? Na tieto a mnoho iných otázok sa pokúsime odpovedať v tomto blogu.

Zdanenie SZČO v Nemecku

Typickým prípadom je živnostník (SZČO), ktorý vycestuje za prácou do Nemecka a je tam zárobkovo činný. Po návrate domov sa teda natíska otázka, kde má tieto zárobky-príjmy zdaniť.