Blog

TJ-Legal

Čo sa stane, keď už nepracujete v Holandsku a neuhradíte svoje záväzky

Pracovali ste v Holandsku a poberali ste štátne príspevky (napr. Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget a iné)? Žiadajú vás holandské úrady vrátiť časť týchto príspevkov naspäť? Dostávate z Holandska šeky na uhradenie rôznych záväzkov, napr. na vyrovnanie daňového nedoplatku? V tomto článku sa dozviete, aké sú vaše práva a aj to, ako postupujú holandské úrady pri vymáhaní svojich pohľadávok.

TJ-Legal

Dôchodkové poistenie Stipp v Holandsku

Dôchodkové poistenie Stipp platí v Holandsku každý, kto je zamestnaný v sektore osobných služieb. Patrí sem napríklad forma dočasného zamestnania alebo zamestnania prostredníctvom pracovnej alebo lízingovej agentúry.