3 spôsoby na podanie nemeckého daňového prizanania

Pre takmer všetkých podnikateľov platí, že daňové priznanie musia podať elektronicky. Zamestnanci a dôchodcovia majú (ešte) na výber: môžu podať daňové priznanie buď elektronicky alebo v papierovej podobe.

Nemecké daňové priznanie podané poštou

Podanie daňového priznania poštou zaniká. Toto „privilégium“ majú už len súkromné osoby. Podnikatelia musia daňové priznanie za spoločnosť ako aj svoje daňové priznania zaslať elektronicky. 

Výnimku akceptuje nemecký daňový úrad len v prípade, že podnikateľ nevlastní počítač s pripojením na internet, čo sa v súčasnosti stáva len výnimočne. 

Nemecké daňové priznanie zaslané poštou má nevýhodu: daňový úrad potrebuje dlhší čas, kým daňové priznanie spracuje. Na vrátenie dane musí teda daňovník dlhšie čakať. 

Daňové priznanie podané cez internet

Oveľa modernejšie a rýchlejšie je zaslať daňové priznanie elektronicky. Skoro každý softvér na podanie daňového priznania ponúka túto možnosť. A to sa dá dokonca zadarmo cez webovú stránku www.elster.de. 

Tam sa musíte najskôr zaregistrovať. Nemecké daňové priznanie môžete potom vyplniť na počítači a zakódované zaslať na finančný úrad. Pritom vám daňový úrad ponúka dve možnosti: 

  • daňové priznania môžete poslať s certifikátom 
  • daňové priznanie môžete poslať bez certifikátu. 

Certifikát nahrádza podpis.

Ak nemecké daňové priznanie zašlete bez certifikátu, je nutné vytlačiť a podpísať daňové priznanie a zaslať ho na daňový úrad dodatočne. Jednoduchšie je zaslať certifikované daňové priznanie elektronicky. 

Sú tri možnosti, ako nemecké daňové priznanie certifikovať: 

  1. Softvérový certifikát - v počítači je uložený súbor s certifikátom. Táto možnosť je bezplatná. 
  2. Bezpečnostný kľúč - certifikát je uložený na bezpečnostnom kľúči s kryptočipom, ktorý si musíte predtým zakúpiť. 
  3. Podpisová karta - certifikát je uložený na čipovej karte, ktorú si môžete prečítať pomocou čítačky. Čipová karta a čítačka sú za odplatu.

Daňové priznanie podané faxom

Aj keď faxy už dlhšiu dobu nie sú najmodernejším výdobytkom techniky, môžete daňové priznanie zaslať na daňový úrad aj faxom. Aby ho daňový úrad akceptoval, musí byť na titulnom liste daňového priznania podpis daňovníka. To znamená tiež, že daňové priznanie zaslané elektronicky bez certifikátu je platné, ak sa titulný list zašle na daňový úrad dodatočne faxom.

Nemecké daňové priznanie cez USB kľúč alebo CD?

Obzvlášť kreatívny spôsob si vybrali konatelia jednej spoločnosti s ručením obmedzeným. Chceli podať svoje daňové priznanie prostredníctvom USB kľúča alebo na CD. Táto neobvyklá metóda podania bola odôvodnená skutočnosťou, že podanie cez internet nie je celkom bezpečné.

Federálny finančný súd (rozhodnutie z 17.08.2015, I B 133/14) túto žiadosť zamietol. Ako podnikateľ môžete odosielať daňové priznania iba elektronicky cez internet. Daňový úrad neakceptuje kreatívne formy podania.

Obavy o bezpečnosť pri elektronickom podaní nie sú dôvodom na výhovorky

Napriek obavám o bezpečnosť musia daňovníci zaslať svoje daňové priznania v elektronickej podobe, to ešte raz potvrdil finančný súd (FG Baden-Württemberg rozsudkom z 23.3.2016, 7 K 3192/15).
Ani podanie daňového priznania na CD nosiči nie je možné. Výnimku možno urobiť iba v prípade, že nákup počítača nie je finančne možný, alebo nie je možné jeho prevádzkovanie.

Akékoľvek otázky o podaní daňového priznania vám radi zodpovieme. Môžete sa na nás s dôverou obrátiť.

Zdroj: blog.felix1.de

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane