Ako si uplatniť daňový bonus na dieťa v rakúskom daňovom priznaní

Ak máte deti, môžete si v rakúskom daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľné minimum na dieťa a požiadať tak o vyplatenie daňového bonusu. 

Ako žiadateľ o vrátenie daní z Rakúska musíte pritom splniť tieto tri podmienky

  • v príslušnom daňovom roku ste v Rakúsku pracovali minimálne 6 mesiacov,
  • v daňovom roku ste minimálne 7 mesiacov poberali prídavky na deti z Rakúska, 
  • vychovávate dieťa, resp. deti sám, alebo
  • máte status samoživiteľa, t. j. príjem druhého rodiča bol v danom roku nižší ako 6 000 € alebo bol nulový.

To znamená, že najprv musíte požiadať o prídavky na deti z Rakúska. So spracovaním žiadosti vám radi pomôžeme na našom oddelení Prídavky na deti z Rakúska. 

Základné informácie o tom, kto každý má nárok na prídavky na deti z Rakúska a čo všetko je potrebné splniť, nájdete na uvedenom linku.

Keď vám rakúsky daňový úrad zašle rozhodnutie o vyplácaní prídavkov na deti z Rakúska a keď spĺňate aj ďalšie dve podmienky, môžete si vzápätí vo svojom rakúskom daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na dieťa.

Je preto potrebné, aby ste k svojej žiadosti o vrátenie daní z Rakúska priložili:

  • potvrdený formulár EU/EWR druhého rodiča za daný rok,
  • kópiu potvrdenia o podaní slovenského daňového priznania druhého rodiča za daný rok.

Uplatnený daňový bonus na dieťa v rakúskom daňovom priznaní sa prejaví ako negatívna daň, čo znamená, že suma vrátených daní za daný rok sa navýši o 494,00 € za každé dieťa.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane