Ako si v Nemecku uplatniť daňový bonus na deti

Na Slovensku sme zvyknutí na to, že pri podaní daňového priznania máme nárok na takzvaný daňový bonus na dieťa, resp. deti, ktoré s nami žijú v spoločnej domácnosti. V Nemecku to však takto jednoducho nefunguje. 

Daňový bonus na dieťa v Nemecku

Nemecká legislatíva vyplácanie daňového bonusu na deti nepozná. Nemecký daňový systém v tomto prípade funguje úplne ináč ako slovenský. 

V Nemecku si prostredníctvom detí môžete len znížiť základ dane, z ktorého sa vypočítava daňová povinnosť. 

Pre lepšiu názornosť si predstavte, že daňový úrad pri výpočte zaráta aj nezdaniteľné minimum na dieťa. Teda podobne ako je to na Slovensku s „bonusom“ na manželku, ktorý v skutočnosti bonusom nie je. To sa len matematicky zvýši jedno nezdaniteľné minimum aj o nezdaniteľné minimum na manželku/manžela. A zrazu sa vám daňový základ zníži o sumu 2 × 3.803,33 eur, teda 7.606,66 eur. A to je rozdiel, však? 

Obdobný logický postup uplatňuje pri stanovení daňovej povinnosti aj nemecký daňový úrad. Nezdaniteľné minimum na dieťa teda znižuje základ na výpočet dane.

Ale pre úplnosť si však musíme povedať, že tento postup nie je vždy jednotný. Každá spolková krajina (Bundesland) má totiž právo upraviť si daňové zákony. A tak sa v niektorých spolkových krajinách tento „bonus“ transformuje na nárok na poberanie prídavkov na deti z Nemecka.

Teda daňový úrad „bonus na deti“ nezaráta, ale namiesto toho vás odporučí na Sociálnu poisťovňu (Familienkasse), aby ste si nárok uplatnili vo forme prídavkov na deti. 

Náš tip

Ak máte nezaopatrené deti (vrátane vysokoškolákov denného štúdia), uveďte ich v žiadosti o vrátenie daní z Nemecka. Vyplatí sa vám to buď vo forme nižšej dane alebo vo forme prídavkov na deti.
Ak máte deti staršie ako 18 rokov, nezabudnite k žiadosti pridať potvrdenie o návšteve školy, napr. medzinárodný formulár E402.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane