Búranie mýtov o daňovej triede číslo 3 v Nemecku

Pri komunikácii s klientmi sa často stretávame s tvrdením, že v daňovej triede číslo 3 sa musí platiť menej daní.  Nuž toto tvrdenie je len polovičná pravda. 

Daňová trieda číslo 3 znamená to, že si daňovník čerpá daňové zvýhodnenia ako napríklad nezdaniteľné minimum na seba, manželku a prípadne aj deti už v priebehu roka.

Uplatnenie daňovej triedy číslo 3 však so sebou prináša aj povinnosť podať daňové priznanie. Hlavným dôvodom je to, že daňový úrad musí preskúmať, či daňové zvýhodnenia čerpané v priebehu roka boli v súlade s predpismi a skutočnosťou. Napr.:

1. aká bola výška predpokladaného a skutočného príjmu dosiahnutého mimo Nemecka,
2. či sa počas roka nezmenil počet nezaopatrených detí,
3. aká bola výška príjmov manželky/manžela dosiahnutých mimo Nemecka,
4. aký bol počet odpracovaných dní v Nemecku a mimo Nemecka
5. a či nenastali iné špecifické situácie – choroby, dovolenky, nezamestnanosť a pod.

Nevýhoda daňovej triedy číslo 3

Pri prideľovaní daňovej triedy č. 3 sa vychádza z predpokladov, ktoré nemusia byť vždy naplnené. V niektorých prípadoch môže teda dôjsť k daňovému nedoplatku.

Náš tip

Daňová trieda číslo 3 neznamená, že celkovo budete platiť nižšiu daň. Áno, daňový úrad vám zníži preddavky, teda zálohu na daň z príjmu, ale samotnú daňovú povinnosť vám stanoví až po podaní ročného daňového priznania. A vtedy po spätnom zúčtovaní môže niekedy dôjsť aj k daňovému nedoplatku. Buďte preto opatrní pri zmene daňovej triedy.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane