Daňový bonus na dieťa v Holandsku (Inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Ak ste pracovali v Holandsku, môžete požiadať o daňový bonus na dieťa (Inkomensafhankelijke combinatiekorting). 

Podmienky pre získanie daňového bonusu na dieťa z Holandska

Daňový bonus na dieťa v Holandsku (Inkomensafhankelijke combinatiekorting) za rok 2015 môžete získať, ak spĺňate všetky štyri nasledujúce podmienky:

1. Váš príjem (zárobok v zamestnaní, zisk z podnikateľskej činnosti) bol vyšší ako 4857 eur.
2. Vaše dieťa sa narodilo po 31. decembri 2002.
3. Vaše dieťa malo aspoň počas 6 mesiacov rovnakú adresu bydliska ako vy,
4. V roku 2015 ste nemali daňového partnera. Alebo ste mali daňového partnera, ale váš príjem zo zamestnania bol nižší ako príjem vášho daňového partnera.

Daňový partner v Holandsku

Daňový partner je váš manžel/manželka, ale iba v prípade, že spĺňate jednu z dvoch nasledujúcich podmienok:
- v Holandsku ste dosiahli aspoň 90 % z vašich celoročných príjmov a váš manžel/vaša manželka nemal/-a žiaden alebo veľmi nízky príjem,
- alebo ste obaja v Holandsku dosiahli aspoň 90 % celosvetových ročných príjmov.

Odlučné v Holandsku (Alegemene heffingskorting)

Ak máte partnera, ktorý je zároveň Vašim daňovým partnerom, nemáte síce nárok na daňový bonus, ale môžete požiadať o odlučné (Algemene Heffingskorting)

Výška daňového bonusu (Inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Príjem vyšší ako Príjem nižší ako Výška daňového bonusu
- 4857 eur nula
4857 eur 32832 eur 1033 eur + 4 % x (príjem zo zamestnania - 4857 eur
32832 eur - 2152 eur

Výhoda pre vás

Daňový bonus sa pripočíta k vráteným daniam z Holandska. 

Nárok na daňový bonus v plnej výške vám vznikne vtedy, ak v Holandsku odpracujete celý rok. Ak v Holandsku pracujete iba časť roka, daňový bonus sa podľa počtu odpracovaných dní alikvotne zníži.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane