Kindgebonden Budget - príspevok na deti v Holandsku

V prípade, že vám vznikol nárok na prídavky na deti z Holandska (Kinderbijslag) , môžete mať nárok aj na poberanie takzvaného Kindgebonden Budgetu. 

Čo je Kindgebonden Budget? 

Ide o je extra príspevok od vlády, pre nízkopríjmové rodiny a ich deti, priznávaný do 18 roku veku dieťaťa.

Od čoho závisí nárok na Kindgebonden Budget?

To, či vám na danú dávku nárok vznikne alebo nie, závisí od výšky príjmu vašej rodiny.

Kedy mi bude Kindgebonden Budget priznaný?

Potom, čo úrad SVB rozhodne a prizná vám prídavky na deti z Holandska, kontaktuje úrad Belastingdienst. Ten preverí váš nárok na Kindgebonden Budget. V prípade vzniku nároku vám ho pošle spolu so sumou prídavkov na deti.

Ak neprijmem Kindgebonden Budget a prídavky na deti z Holandska som už dostal?

V prípade, že ste už prijali prvú platbu prídavkov na deti a nárok na Kindgebonden Budget vám nebol ešte priznaný, bude vás úrad SVB v liste informovať, že o vašom nároku rozhodne do 8 týždňov.

Ak úrad Belastingdienst došiel v liste k záveru, že nárok na Kindgebonden Budget nemáte a vy si myslíte, že vám nárok vzniká, môžete o daný príspevok požiadať sami. 

Na stránke holandského daňového úradu, prípadne na telefónnom čísle +31 08000543 sa dozviete, ako postupovať.

Autor: Tatiana Múdra

Zdroj: svb.nl

Na čo využijete vaše prídavky?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Požiadať o prídavky