Na čo si nemeckí daňoví úradníci posvietia

Podľa finančného úradu spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko si nemeckí daňoví úradníci budú všímať najviac nasledujúce políčka v daňovom priznaní.

U samostatne zárobkovo činných osôb (živnostníkov)

• výdavky na priestory,
• náklady na pozemky,
• predaj podielov kapitálovým spoločnostiam,
• straty pri obmedzenom ručení,
• úľavy ponechaných ziskov.

U zamestnancov s príjmom zo závislej činnosti (zamestnancov)

• vysoké cestovné výdavky,
• príspevky od zamestnávateľa na externú pracovnú činnosť (diéty),
• domácu pracovňu,
• vznik dvojitej domácnosti,
• zrušenie jednopercentného zdanenia,
• rozdelenie výsluhových dôchodkov NATO.

Pri dani z nájmu a prenájmu v Nemecku

• nájom a prenájom v prvom roku,
• prenajímanie blízkym príbuzným,
• náklady na opravy a údržbu nad 20.000 eur.

Výnimočné zaťaženie (Außergewöhnliche Belastungen)

• umiestnenie v domove (dôchodcov alebo sociálnych služieb),
• finančnú podporu rodinných príslušníkov žijúcich v zahraničí (t. j. mimo Nemecka).

Mimoriadne výdavky (Sonderausgaben)

• príspevky na dôchodkové zabezpečenie,
• školné,
• vyrovnávacie platby v rámci finančného vyrovnania,
• oznamovaciu povinnosť pri poistných zmluvách.

Iné výdavky

• úľavy pre rodičov samostatne vychovávajúcich nezaopatrené deti,
• vysporiadanie dedičstva v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
• zahraničné príjmy.

Od roku 2018, teda od daňového priznania za rok 2017, nemusia byť doklady k výdavkom prikladané hneď k daňovému priznaniu. Daňové úrady si majú želané doklady k spracovaniu od daňovníka vyžiadať. Ak však budete zdaňovaní v Severnom Porýní-Vestfálsku, odporúčame vám priložiť doklady k spomenutým kontrolovaných výdavkom rovno k daňovému priznaniu. Tak dostanete svoj daňový preplatok napriek podrobnému preskúmaniu o trošku rýchlejšie.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane