Nemecké daňové priznanie podané faxom

Už dávno vyšiel z módy, a predsa je aktuálny - telefax. Po rokoch ticha zo strany štátnej správy je podanie daňového priznania faxom oficiálne povolené.

Je potrebný vlastnoručný podpis?

Daňové priznanie k dani z príjmov musí daňovník vlastnoručne podpísať a odovzdať. To si vyžaduje podpis v origináli. Preto zastávajú finančné orgány názor, že daňové priznania k dani z príjmov by sa nemali predkladať faxom. 

Niečo iné sa týka daňových priznaní, kde zákon povoľuje, aby tam nebol „žiaden vlastnoručný podpis“. Takto je možno účinne podať faxom napríklad predbežné hlásenie o dani z obratu alebo dani zo mzdy (rozsudok Spolkového finančného súdu, číslo spisu V R 31/01).

Daňové priznania faxom nadobudli účinnosť

Teraz však Spolkový finančný súd rozhodol, že daňové priznanie k dani z príjmu možno na daňovom úrade podať aj faxom. To je dôležité najmä vtedy, keď sa musia dodržať lehoty na podanie (spis VI R 82/13). 

Sudcovia uviedli, že pre daňové priznanie k dani z príjmov neplatí nič iné ako pre oznámenia s pevne stanoveným termínom, pre ktoré platí tiež, že doručenie je povolené aj prostredníctvom faxu. 

Odosielateľ musí byť jednoznačne identifikovateľný

Vychádza sa pri tom z požiadavky, že osoba a obsah daňového priznania musia byť jasne identifikovateľné. Okrem toho musí byť zaručené aj to, že nejde napríklad len o nejaký návrh. To je zabezpečené aj podaním daňového priznania cez fax. 

Nie je potrebné, aby daňovník v plnom rozsahu rozumel obsahu daňového priznania. Podpisom uvedeným v daňovom priznaní preberá na seba daňovník zodpovednosť za jeho obsah. 

Nevyžaduje sa žiaden originálny podpis

„Vlastnoručný podpis“ znamená, že musí pochádzať z ruky daňovníka. Podpis v origináli nie je nutný. Podpis zaisťuje identifikáciu odosielateľa a prevod zodpovednosti za obsah v daňovom priznaní. Na splnenie tohto účelu nemá druh a spôsob podania žiaden vplyv. Preto nezáleží na tom, či je podané daňové priznanie originálom alebo kópiou faxu. 

Zdroj: www.betriebsausgabe.de

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane