Odlučné v Holandsku (Algemene heffingskorting)

Ak ste pracovali v Holandsku, môžete okrem vrátenia daní získať aj ďalšie benefity ako príspevok na zdravotné poistenie Zorgtoeslag alebo vaša manželka (uvádzame manželka, ale platí to aj pre manžela, ktorého manželka pracuje v Holandsku) môže požiadať o odlučné (algemene heffingskorting).

O odlučné je možné požiadať 5 rokov spätne rovnako ako o vrátenie daní z Holandska.

Podmienky pre získanie odlučného (Algemene heffingskorting)

Ak máte záujem o poberanie odlučného, musíte splniť niekoľko podmienok:

1. Vaša manželka musí mať pridelené Sofinummer (BSN).
2. Platili ste daň z príjmu v Holandsku.
3. S manželkou podáte spoločné daňové priznanie (ak ste už daňové priznanie podali sám, o odlučné môžete napriek tomu požiadať – podaním dodatočného spoločného daňového priznania).
4. Hrubý príjem vašej manželky nebol v rokoch 2012 až 2014 vysoký. Výška príjmu sa každý rok mení, ale nemala by prekročiť od 3.500 do 6.000 eur za rok. Od roku 2015 musí byť splnená podmienka, že minimálne 90 % vašich spoločných príjmov ste dosiahli v Holandsku.

Príklad 1: V Holandsku ste v roku 2016 dosiahli príjem 20.000 eur. Vaša manželka mala na Slovensku príjem 10.000 eur. Nárok na odlučné vašej manželke nevzniká, keďže ste v Holandsku nedosiahli 90 % vašich spoločných príjmov. Váš spoločný príjem bol 30.000 eur (30.000 x 90 % = 27.000).

Príklad 2: V Holandsku ste v roku 2015 dosiahli príjem 30.000 eur. Vaša manželka mala na Slovensku príjem 1.500 eur. Vaša manželka má nárok na odlučné (31 500 x 90 % = 28.350 eur), keďže ste v Holandsku dosiahli viac ako 90 % (viac ako 28.350 eur) spoločných príjmov.

Výška odlučného v Holandsku

rok maximálna výška odlučného
2016 1047 eur
2015 1175 eur
2014 1262 eur
2013 1468 eur
2012 1762 eur

BSN číslo/sofinummer

Ak vaša manželka nepracovala v Holandsku, to znamená, že jej nebolo pridelené BSN (Sofinummer), môžeme vám pomôcť s jeho získaním od holandského ministerstva vnútra. Po získaní BSN pre vašu manželku budeme môcť požiadať o odlučné.

K spracovaniu žiadosti o pridelenie BSN sa prikladajú tieto dokumenty:

- sobášny list,
- potvrdenie o trvalom pobyte,
- potvrdenie o ročnom príjme,
- farebná kópia občianskeho preukazu/pasu.
Uvedené dokumenty musia byť úradne preložené do anglického, nemeckého alebo holandského jazyka.

Pridelenie BSN čísla trvá 2 – až 6 mesiacov. Nádväzne na pridelené BSN podáme žiadosť o odlučné. 

Ako dostanem odlučné?

Holandský daňový úrad (Belastingdienst) zasiela všetky benefity priamo na bankový účet žiadateľa. Belastingdienst overuje totožnosť žiadateľa (občianskym preukazom/pasom) a potvrdením o vedení bankového účtu.

Ak máte záujem o získanie odlučného, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Zistite viac

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Kontaktovať TJ-Legal