Príspevok na zdravotné poistenie z Holandska - Zorgtoeslag

Pracovali ste v Holandsku a boli ste v Holandsku zdravotne poistený?

Ak ste na obidve otázky odpovedali áno, máte nárok na príspevok na zdravotné poistenie, tzv. Zorgtoeslag. Tento príspevok poskytuje Holandsko ako benefit poistencom s nižšími príjmami.

O príspevok na zdravotné poistenie (Zorgtoeslag) môžete požiadať:

1. odo dňa začiatku pracovného pomeru/poistenia alebo
2. po ukončení daňového roka (po 31. decembri) najneskôr však do 1. septembra nasledujúceho roka.

Ako požiadať o Zorgtoeslag

Žiadosť o príspevok na zdravotné poistenie sa objednáva od holandského úradu Belastingdienst na meno žiadateľa. Belastingdienst zašle predlohu žiadosti poštou na vašu adresu. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné obratom zaslať na Belastingdienst.

Slobodný žiadateľ o Zorgtoeslag sa podpisuje samostatne. Ženatý/vydatá podpisuje žiadosť o príspevok na zdravotné poistenie spolu s manželom/manželkou. Podmienkou pre podanie žiadosti v prípade ženatého žiadateľa je, aby manželke bolo pridelené BSN číslo –Sofinummer.

Doba spracovania žiadosti o príspevok na zdravotné poistenie

Spracovanie žiadosti o Zorgtoeslag trvá pracovníkom Belastingdienst štandardne 3 – 6 mesiacov, vzápätí býva vystavená kalkulácia, ktorá potvrdí výšku vášho príspevku na zdravotné poistenie.

V prípade, že dostanete nulovú kalkuláciu, máte právo sa odvolať, ak ste boli skutočne zdravotne poistený a túto skutočnosť dokážete dokladovať potvrdením zo zdravotnej poisťovne – POLIS a poslednými troma výplatnými páskami.

Ukončenie čerpania Zorgtoeslag

Po ukončení pracovného pomeru vám odporúčame oznámiť túto skutočnosť holandskému úradu Belastingdienst, resp. požiadať o pozastavenie vyplácania zdravotných benefitov. V opačnom prípade vás Belastingdienst požiada o vrátenie príspevkov, ktoré vám boli vyplatené neoprávnene. Suma vrátenej sumy sa pritom môže navýšiť o penále a úroky z meškania platieb.

Online kalkulačka

Na tomto odkaze si môžete jednoducho vypočítať mesačnú výšku príspevku na zdravotné poisteni.

Zistite viac

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Kontaktovať TJ-Legal