Uplatňujete si už stravné v Nemecku?

Ak pracujete v Nemecku, máte nárok na zníženie základu dane o výdavky spojené so stravným, alebo ako sa na Slovensku ľudovo hovorí, diéty.

Nárok na stratné v Nemecku

Nemecký daňový úrad Finanzamt vám dáva možnosť pri zmene zamestnávateľa alebo pri nástupe na nové pracovné miesto uplatniť si odpočítateľnú položku na stravné (Verpflegungsmehraufwendungen), a to podobu maximálne 90 dní od nástupu na dané pracovisko. 

Pri výpočte je však potrebné presne vyrátať dni, ktoré ste po nástupe do nového zamestnania skutočne strávili na území Nemecka. Teda je potrebné od celkového počtu (90 dní) odrátať tie dni, ktoré strávite mimo Nemecka, napríklad na Slovensku pri rodine.

Diéty v Nemecku a ich výška

Výška diét v Nemecku sa líši od počtu hodín strávených mimo domova. V praxi to teda znamená, že ak máte trvalé bydlisko na Slovensku, tak ste denne mimo domova až 24 hodín, čo predstavuje odpočítateľnú položku vo výške 24,00 eur za deň.
V ideálnom prípade je tak možné odrátať od vášho príjmu až 2.160,00 eur, čo môže častokrát zvýšiť nárok na vrátenie daní z Nemecka o niekoľko stoviek eur.

Pozor však na to, že po uplynutí doby 90 dní už nie je možné uplatňovať túto odpočítateľnú položku. Dôvodom je to, že daňový úrad takto (de)motivuje ľudí, aby sa presťahovali na miesto výkonu svojho povolania.

Kto si môže stravné v Nemecku uplatniť

Túto úľavu na dani môžu v Nemecku uplatňovať tak zamestnanci, ako aj živnostníci, ktorí sú členmi ARGE alebo majú v Nemecku stálu prevádzku, a teda aj povinnosť zdaňovať tam príjmy z podnikania.
Rovnaké podmienky a pravidlá samozrejme platia aj pre občanov Nemecka, ktorí pracujú mimo svojho trvalého bydliska.

Náš tip

Stravné v Nemecku je možné požiadať aj niekoľkokrát za rok. Podmienkou je len to, že sa vám v priebehu roka mení zamestnávateľ alebo sa sťahujete za prácou v rámci Nemecka.
Daňový úrad si k žiadosti žiada potvrdenie od zamestnávateľa, pracovnú zmluvu alebo nájomné zmluvy, ktoré plne podložia váš nárok na stravné.
Žiadajte si teda všetky potvrdenia o ubytovaní, prípadne požiadajte zamestnávateľa o písomné potvrdenie o začatí pomeru alebo zmene pracoviska.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane