Vrátenie daní z Holandska – veľké zmeny od roku 2015

Ak ste niekedy žiadali o vrátenie daní z Holandska, až do roku 2014 ste si mohli vybrať, či budete považovaný za holandského daňového rezidenta. 

Ak ste sa pre štatút holandského daňového rezidenta rozhodli (väčšina klientov našej spoločnosti TJ-Legal bola považovaná za holandských daňových rezidentov), mali ste nárok na rovnaké daňové zvýhodnenia a odpočítateľné položky ako mali aj Holanďania. To sa od roku 2015 zmení.

Zmeny od roku 2015-kvalifikovaný daňový nerezident

Od roku 2015 sa začne používať nový štatút, tzn. kvalifikovaný daňový nerezident. Za kvalifikovaného daňového nerezidenta budete považovaný v prípade, že žijete v jednej z krajín EÚ a zároveň ste v Holandsku v roku 2015 dosiahli viac ako 90 % zo svojich celosvetových príjmov.

Ak tieto podmienky spĺňate, máte nárok na rovnaké odpočítateľné položky, daňové zvýhodnenia a úľavy ako majú holandskí daňoví rezidenti.

Budete žiadať o vrátenie daní z Holandska za rok 2015? Chcete využívať výhody, ako napr. daňové zvýhodnenia, daňový bonus, odpočítateľné položky, príp. žiadať o odlučné pre vašu manželku/ vášho manžela? V tom prípade bude od vás holandský daňový úrad Belastingdienst žiadať potvrdenie o výške vašich príjmov mimo Holandska, tzv. formulár EU/EER.

Formulár EU/EER

Ak spĺňate podmienky na to, aby ste boli považovaný za kvalifikovaného daňového nerezidenta, mali by ste si podať daňové priznanie aj na Slovensku. Na jeho základe vám slovenský daňový úrad potvrdí formulár EU/EER. Ak tak urobíte, bude mať nárok na rovnaké odpočítateľné položky, daňové úľavy a daňové zvýhodnenia ako majú holandský daňoví rezidenti.

Podmienky pre získanie štatútu kvalifikovaného daňového nerezidenta

Od roku 2015 budete mať v Holandsku nárok na odpočítateľné položky a daňové úľavy, ak splníte nasledujúce podmienky:

1. Máte trvalé bydlisko v niektorej z krajín EÚ, v Lichtenštajnsku, Nórsku, na Islande, vo Švajčiarsku, na Bonaire, Svätom Eustachovi alebo na Sabe.

2. Aspoň 90 % vašich celosvetových prímov ste dosiahli v Holandsku.

3. Podali ste si v krajine svojho trvalého pobytu (napr. na Slovensku) daňové priznanie a viete tak od (slovenského) daňového úradu získať - za pomoci našej spoločnosti TJ-Legal - potvrdenie formulára EU/EER.

Nespĺňate všetky podmienky? Napr. preto, že ste v Holandsku zarobili menej ako 90 % zo svojho celosvetového príjmu? Alebo ste si na Slovensku nepodali daňové priznanie? V tom prípade budete považovaný za daňového nerezidenta. V takom prípade budete mať obmedzený nárok na odpočítateľné položky a daňové úľavy. Nebudete si môcť uplatniť cestovné náklady za prácou, alebo platenie alimentov a výživného a hodnota vrátených daní tak bude nižšia.

Daňový partner - odlučné

Máte daňového partnera, tzn. manžela alebo manželku? Ak chcete požiadať o odlučné (algemene heffingskorting), musíte si obaja podať daňové priznanie na Slovensku. Váš manžel/manželka tak musí urobiť aj v prípade, že nedosiahol žiadne príjmy. Bez formulára EU/EER pre oboch partnerov nebude možné získať odlučné.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane