Zmeny v roku 2018 pri podávaní žiadosti o nemecké prídavky na deti pre zamestnancov

Od 1.1.2018 je možné o prídavky na deti z Nemecka požiadať len 6 mesiacov spätne od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme príslušný nemecký úrad Familienkasse. 


Súčasne naďalej platia podmienky nároku na rodinné prídavky z Nemecka – oprávnená osoba musí byť sociálne poistená v Nemecku, ak je nemeckým daňovým nerezidentom (beschränkt einkommensteuerpflichtig) alebo musí byť nemeckým daňovým rezidentom (unbeschränkt einkommensteuerpflichtig), t. j. v Nemecku musí mať odpracovaných viac než 6 mesiacov v kalendárnom roku, alebo 90 % z jej všetkých príjmov v danom kalendárnom roku musia tvoriť príjmy z Nemecka, alebo príjmy, ktoré mala mimo Nemecka, musia byť v roku 2018 nižšie než 6 750,00 €. 


Slovenským zamestnancom pracujúcim v Nemecku preto spoločnosť TJ – Legal, s.r.o. odporúča v zmenenej situácii tento postup:


1. Potom ako ste aspoň 4 mesiace v roku 2018 vykonávali zárobkovú činnosť v Nemecku ako zamestnanec a výhľadovo budete v Nemecku zamestnaný ešte aspoň nasledujúce 2 mesiace - a tým splníte jednu z podmienok nemeckej daňovej rezidencie - kontaktujte našu spoločnosť mailom alebo telefonicky.

2. TJ - Legal, s.r.o. vám obratom zašle osobný dotazník a zmluvu s našou spoločnosťou.

3. Po prijatí vyplneného dotazníka a podpísanej zmluvy vás vyzveme, aby ste nám dodali podklady dokazujúce vašu zárobkovú činnosť v Nemecku za posledné 4 mesiace, ako sú výplatné pásky, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie o prihlásení do systému sociálneho poistenia, prihlásenie na pobyt, respektíve doklady za ubytovanie. Tiež vás požiadame, aby ste dodali ďalšie dokumenty (napríklad rodné listy detí, potvrdenia o poberaní prídavkov na deti na Slovensku, potvrdenia o návšteve školy a podobne) potrebné pre podanie žiadosti.

4. Vystavíme vám faktúru za naše služby.

5. Na podpis vám zašleme čestné vyhlásenie o tom, že sa zaväzujete podať za rok 2018 nemecké daňové priznanie. Len po podaní nemeckého daňového priznania za rok 2018 vydá totiž nemecký daňový úrad potvrdenie o vašej nemeckej daňovej rezidencii v roku 2018, ak ho o to Familienkasse požiada.

6. Po úhrade faktúry za naše služby zašleme vašu žiadosť na príslušný nemecký úrad a v sprievodnom liste ho budeme informovať, že potvrdenie o nemeckej daňovej rezidencii bude možné dodať až po podaní nemeckého daňového priznania za rok 2018.

7. Za rok 2018 si podáte nemecké daňové priznanie a my pre vás súčasne vyžiadame potvrdenie o vašej nemeckej daňovej rezidencii. Keď vám nemecký daňový úrad (Finanzamt) vydá potvrdenie o daňovej rezidencii za rok 2018, zašleme ho na Familienkasse, ktorá vám vyplatí nemecké prídavky na deti za rok 2018.


Prehľad najdôležitejších zásad TJ – Legal, s.r.o. pri podávaní žiadosti o nemecké prídavky na deti pre zamestnancov:

• Žiadosť podáme po uhradení faktúry za služby a po prísľube, že bude podané nemecké daňové priznanie za rok 2018.

• TJ – Legal, s.r.o. oznámi Familienkasse, že potvrdenie o nemeckej daňovej rezidencii bude možné dodať až v roku 2019 po podaní nemeckého daňového priznania za rok 2018.

• Na všetky listy z Familienkasse odpovie TJ – Legal, s.r.o. v spolupráci s klientmi.

Náš tip:

Ak vás nemecký zamestnávateľ vyzval na podanie žiadosti, aby vás už počas roka 2018 pri zdaňovaní vášho príjmu považovali za nemeckého daňového rezidenta, tu nájdete bližšie informácie, ako máte postupovať.

Keď vám žiadosť nemecký daňový úrad (Finanzamt) potvrdí, je pravdepodobné, že prídavky na deti vám schvália už počas roka 2018.

Zdroj: Einkommensteuergesetz, Familienkasse Bayern Nord

Na čo využijete vaše prídavky?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Požiadať o prídavky