Blog

TJ-Legal

Výdavky na pracovné prostriedky v nemeckom daňovom priznaní

Potrebujete pre výkon svojej profesie pracovné prostriedky, pracovné oblečenie, odbornú literatúru, alebo spotrebný, či kancelársky materiál? Ak ste si ich v danom daňovom roku obstarali a zamestnávateľ vám ich nepreplatil, môžete si ich uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok zvyšujúci váš preplatok daní.

TJ-Legal

Čo je to Bauabzugsteuer?

Bauabzugsteuer (čítaj: bau-abcúg-štojer) je stavebná zrážková daň, ktorú sú povinné platiť podnikateľské subjekty (szčo, s. r. o.) podnikajúce na území Nemecka v stavebnom sektore. Táto zrážka slúži ako zábezpeka pre nemecký daňový úrad v prípade, že subjektu vznikne v Nemecku povinnosť podať nemecké daňové priznanie k dani z príjmu.

TJ-Legal

Daňové zvýhodnenie na dieťa

Túto výhodu pozná hádam každý z nás. V slovenskom daňovom priznaní si ju môžeme uplatniť ako daňový bonus na dieťa a v českom daňovom priznaní ako daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa (daňové zvýhodnění na vyživované dítě). Daňové zvýhodnenie môže daňovník uplatniť formou zľavy na dani (sleva na dani) alebo formou daňového bonusu alebo ich vzájomnou kombináciou.