Prídavky na dieťa v Nemecku (Kindergeld)

Nárok na poberanie rodinných prídavkov (Kindergeld) upravuje zákon o rodinných prídavkoch − Bundeskindergeldgesetz, resp. zákon o dani z príjmu − Einkommensteuergesetz − a iné  osobitné zákony a predpisy platné v spojení s legislatívou EU.

Nárok na rodinné prídavky (Kindergeld) vám vznikne, ak spĺňate jednu z týchto podmienok:

 1. Prijali ste nemecké občianstvo.
 2. Máte trvalý pobyt v Nemecku.
 3. Ste nemeckým daňovým rezidentom.

Ako sa stať nemeckým daňovým rezidentom

 1. Ak pracujete v Nemecku dlhšie ako 183 dní a podáte nemecké daňové priznanie.
 2. Žiadosťou na základe Potvrdenia EU/EWR spolu s daňovým priznaním.

Čo potrebujete na získanie rodinných prídavkov z Nemecka

 1. Žiadosť, ktorú vám zašleme.
 2. Potvrdenia od UPSVaR.
 3. Úradne preložené kópie rodných listov a sobášneho listu, v prípade potreby vám zabezpečíme preklad.

Výška prídavkov za prvé a druhé dieťa predstavuje 190 eur. Za tretie dieťa je to suma vo výške 196 eur a za každé ďalšie 221 eur.

Kedy môžete požiadať o rodinné prídavky z Nemecka

Žiadosť o rodinné prídavky môžete podať až 4 roky spätne. 


O rodinné prídavky môžete požiadať do 18. roku veku dieťaťa, resp. do 25. roku, ak je študentom denného štúdia na VŠ.

Výhody, ktoré vám naša spoločnosť TJ-Legal ponúka

 1. Spracujeme vašu žiadosť podľa platných predpisov a legislatívy.
 2. V prípade potreby zabezpečíme preklad vašich podkladov.
 3. V prípade potreby spracujeme vaše daňové priznanie a vyžiadame pre vás potvrdenie o daňovej rezidencii.
 4. Vašu žiadosť budeme komunikovať s príslušnou inštitúciou − Familienkasse − od podania až po jej uzatvorenie.

One Stop je extra služba pre našich klientov. Jednou návštevou u nás si zabezpečíte vybavenie troch žiadostí.

 1. Spracovanie slovenského daňového priznania.
 2. Spracovanie daňového priznania, resp. žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.
 3. Spracovanie žiadosti o rodinné prídavky.

Formulár pre získanie prídavkov na deti z Nemecka

Vyplňte formulár a obratom vám pošleme všetko potrebné k získaniu prídavkov na deti z Nemecka

Prosím zaškrtnite toto pole
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Ochrana osobných údajov.