Prídavky na dieťa v Nemecku (Kindergeld)

Dôležitá informácia pre žiadateľov o rodinné prídavky. 

Do 31.12.2017 je možné požiadať o rodinné prídavky "po starom", teda až 4 roky spätne. 

Od 01.01.2018 bude možné požiadať o rodinné prídavky "po novom", teda len 6 mesiacov spätne.

Vzhľadom k zmene zákona garantujeme spracovanie kompletných žiadosti o rodinné prídavky "po starom" doručené našej spoločnosti najneskôr do 10.12.2017. 

Žiadosti doručené po tomto termíne budú spracované až v novom roku podľa novej legislatívy.

Od 1. januára 2018 dochádza k zásadnej zmene pri podávaní žiadostí o prídavky na deti z Nemecka.
Od nového roka bude možné o prídavky na deti z Nemecka požiadať len šesť mesiacov spätne od podania žiadosti. Presnejšie povedané od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme Familienkasse, úrad kompetentný na prídavky na deti.

Do 31.12.2017 je možné o prídavky na deti požiadať štyri roky spätne.
Ak ste teda začali v Nemecku pracovať v roku 2017 alebo skôr, odporúčame Vám podať žiadosť o prídavky tak, aby ju do konca decembra tohto roka prijal nemecký úrad. Len tak si zaistíte, že bude posudzovaná podľa terajšej legislatívy.

Nárok na poberanie rodinných prídavkov (Kindergeld) upravuje zákon o rodinných prídavkoch − Bundeskindergeldgesetz, resp. zákon o dani z príjmu − Einkommensteuergesetz − a iné  osobitné zákony a predpisy platné v spojení s legislatívou EU.

Nárok na rodinné prídavky (Kindergeld) vám vznikne, ak spĺňate jednu z týchto podmienok:

 1. Prijali ste nemecké občianstvo.
 2. Máte trvalý pobyt v Nemecku.
 3. Ste nemeckým daňovým rezidentom.

Ako sa stať nemeckým daňovým rezidentom

 1. Ak pracujete v Nemecku dlhšie ako 183 dní a podáte nemecké daňové priznanie.
 2. Žiadosťou na základe Potvrdenia EU/EWR spolu s daňovým priznaním.

Čo potrebujete na získanie rodinných prídavkov z Nemecka

 1. Žiadosť, ktorú vám zašleme.
 2. Potvrdenia od UPSVaR.
 3. Úradne preložené kópie rodných listov a sobášneho listu, v prípade potreby vám zabezpečíme preklad.

Výška prídavkov za prvé a druhé dieťa predstavuje 190 eur. Za tretie dieťa je to suma vo výške 196 eur a za každé ďalšie 221 eur.

Kedy môžete požiadať o rodinné prídavky z Nemecka

Od 1. januára 2018 dochádza k zásadnej zmene pri podávaní žiadostí o prídavky na deti z Nemecka.

Od nového roka bude možné o prídavky na deti z Nemecka požiadať len šesť mesiacov spätne od podania žiadosti. Presnejšie povedané od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme Familienkasse, úrad kompetentný na prídavky na deti.

Do 31.12.2017 je možné o prídavky na deti požiadať štyri roky spätne.
Ak ste teda začali v Nemecku pracovať v roku 2017 alebo skôr, odporúčame Vám podať žiadosť o prídavky tak, aby ju do konca decembra tohto roka prijal nemecký úrad. Len tak si zaistíte, že bude posudzovaná podľa terajšej legislatívy. 

 
So spracovaním žiadosti Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo telefonicky.

O rodinné prídavky môžete požiadať do 18. roku veku dieťaťa, resp. do 25. roku, ak je študentom denného štúdia na VŠ.

Výhody, ktoré vám naša spoločnosť TJ-Legal ponúka

 1. Spracujeme vašu žiadosť podľa platných predpisov a legislatívy.
 2. V prípade potreby zabezpečíme preklad vašich podkladov.
 3. V prípade potreby spracujeme vaše daňové priznanie a vyžiadame pre vás potvrdenie o daňovej rezidencii.
 4. Vašu žiadosť budeme komunikovať s príslušnou inštitúciou − Familienkasse − od podania až po jej uzatvorenie.

One Stop je extra služba pre našich klientov. Jednou návštevou u nás si zabezpečíte vybavenie troch žiadostí.

 1. Spracovanie slovenského daňového priznania.
 2. Spracovanie daňového priznania, resp. žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.
 3. Spracovanie žiadosti o rodinné prídavky.

Formulár pre získanie prídavkov na deti z Nemecka

Vyplňte formulár a obratom vám pošleme všetko potrebné k získaniu prídavkov na deti z Nemecka

Prosím zaškrtnite toto pole
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Ochrana osobných údajov.