Vrátenie daní z Česka

V Českej republike je daňová sadzba pre fyzické osoby vo výške 15 %. K vráteniu daní z Česka slúži formulár Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Tento dokument by vám mal zamestnávateľ vystaviť po ukončení vášho pracovného pomeru, resp. po skončení daňového roka. Aj ako zahraničný pracovník máte možnosť si uplatniť daňový bonus na manželku a deti. Vrátenie daní získajte ľahko a bezpečne vyplnením krátkeho on-line formulára.

Nárok na vrátenie daní z Česka vám mohol vzniknúť ak

  • ste v Čechách nepracovali počas celého daňového roka (od 1. 1. do 31. 12.)
  • ste si neuplatnili bonus na manžela/manželku a na deti
  • ste počas daňového roka zmenili zamestnanie
  • ste slobodným rodičom
  • platili ste úroky z hypotekárneho úveru
  • darovali ste finančné prostriedky štátnej inštitúcii (napr. škole alebo škôlke)

Ako požiadať o vrátenie daní z Českej republiky

  • Požiadajte nás o vrátenie daní vyplnením jednoduchého on-line formulára. Obratom vám pošleme žiadosť o vrátenie daní z Česka spolu s inštrukciami na jej vyplnenie. K vašej žiadosti priložte Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.
  • Žiadosť o vrátenie daní z Česka pre vás spracujeme v priebehu 24 hodín od jej prijatia. O predbežnej výške vrátených daní vás budeme informovať ihneď po prijatí vašej žiadosti.
  • Český daňový úrad vám dane vráti do 30 dní od prijatia žiadosti. Táto doba sa ale počíta od 1. apríla, tj. od uzávierky pre podanie daňového priznania.

Kedy požiadať o vrátenie daní z Česka

Vrátenie daní z Českej republiky môžete získať tri roky spätne. O vrátenie daní z Česka môžete požiadať po skončení každého daňového roka. Daňový rok sa končí 31. decembra.

Cena

len 12,9 % z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 29 €

Chcem vrátiť dane z Česka

alebo zavolajte

051 321 5211

TIP

Daňové priznanie je potrebné podať do 1. apríla. Termín je možné bez pokuty prekročiť ešte o 5 pracovných dní. V prípade, že daňové priznanie podáte neskôr, hrozí vám pokuta od daňového úradu.