Vrátenie daní z Írska

Nárok na vrátenie daní vzniká až 60 % zahraničných zamestnancov, ktorí pracujú v Írsku. Dane sa v Írsku platia prostredníctvom systému PAYE (Pay As You Earn – systém daňových preddavkov). Daň je sťahovaná priamo zo mzdy a je poukazovaná Írskemu daňovému úradu (Revenue). O vrátenie daní z Írska musíte požiadať do štyroch rokov. Požiadajte o vrátenie daní z Írska a využite všetky výhody, ktoré vám ponúkame.

Nárok na vrátenie daní z Írska vám vznikol ak:

  • vám počas zamestnania v Írsku pridelili nesprávnu výšku daňového bonusu (tax credit)
  • ste ukončili vaše zamestnanie pred koncom daňového roka
  • ste nepracovali počas celého daňového roka
  • ste sa v priebehu daňového roka zosobášili

Ako predísť plateniu príliš vysokých daní

Ubezpečte sa, že daň je z vášho príjmu odvádzaná v správnej výške od začiatku vášho pracovného pomeru. Ak sa chcete vyhnúť plateniu vyšších daní, na začiatku pracovného pomeru by ste mali urobiť dve veci:

  1. Poskytnite vášmu zamestnávateľovi Personal Public Service Number (PPS No). Toto číslo je jedinečné identifikačné číslo a slúži pre verejnoprospešné služby a zamestnanie v Írsku. Spolu s náhlásením vášho PPS Number váš zamestnávateľ oznámi daňovému úradu aj dátum začiatku vášho pracovného pomeru.
  2. Žiadajte potvrdenie o výške vášho daňového bonusu (tax credit). O potvrdenie výšky vášho daňového bonusu (tax credit) môžete požiadať Írsky daňový úrad (Revenue) vyplnením formulára Form 12A.

Tax credit pozostáva z rôznych úľav, na ktoré môžete mať nárok. Každý má nárok na osobný (personal) tax credit. Úľavy však môžete žiadať aj na zdravotné poistenie alebo na úroky z hypotekárnej pôžičky. Na web stránke Írskeho daňového úradu (Revenue) sú dostupné všetky informácie a podrobnosti o výške nezdaniteľných miním a daňových úľav.

S veľkou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie daní z Írska aj v prípade, že vám nebol pridelený správny tax credit. Tax credit znižuje výšku dane, ktorá je z príjmu odvádzaná. Výška hrubej dane závisí od výšky príjmu a následne je z hrubej dane odpočítaný tax credit. Výsledkom je daňová povinnosť. Pokiaľ je vaša daňová povinnosť nižšia ako reálna výška odvedených daní, vzniká vám tak nárok na vrátenie daní z Írska.

Formuláre k vráteniu daní z Írska

Na vrátenie daní z Írska slúžia oficiálne daňové formuláre P45 a P60. Daňovým úradom v Írsku (Revenue) akceptuje aj kópie formulárov P45 a P60. K žiadosti o vrátenie dane nie je potrebné prikladať originály dokumentov.

Ak formuláre P45 a P60 k dispozícii nemáte, po vašej registrácii ich pre vás z Írska vyžiadame.

Cena

len 9,9 %* z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 29 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane z Írska

alebo zavolajte

051 321 5211