Vrátenie daní z Nemecka

Podobne ako v iných krajinách Európskej únie je príjem v Nemecku pri každej výplate znižovaný o daňové preddavky. Po skončení daňového roka je možné získať časť (alebo celú výšku) odvedených daňových preddavkov späť podaním nemeckého daňového priznania, resp. podaním žiadosti o vrátenie daní z Nemecka.

O vrátenie daní z Nemecka môžete požiadať štyri roky spätne, teda za roky 2017, 2016, 2015 a 2014. Stačí, aby ste vyplnili krátky online formulár a preplatok daní pre vás získame bezpečne a jednoducho.

Výška daňových odvodov pre rok 2017:

Ročný príjem (slobodní) Ročný príjem (ženatí) Daňová sadzba
do 8 820 € do 17 640 € 0 %
od 8 821 € do 13 769 € od 17 642 € do 27 539 € 14-24 %
od 13 770 € do 54 057 € od 27 540 € do 108 114 € 24-42 %
od 54 058 do 256 303 € od 108 115 € do 512 607 € 42 %
od 256 303 € od 512 608 € 45 %

Nezdaniteľné minimum v Nemecku

Nezdaniteľné minimum má zaistiť existenčné minimum daňovníka. Preto zdaniteľný príjem do výšky nezdaniteľného minima nepodlieha zdaneniu, je teda od zdanenia oslobodený. Pre daňový rok 2017 predstavuje nezdaniteľné minimum pre slobodných daňovníkov sumu 8.820,00 eur a pre ženatých dvojnásobok, 17.640,00 eur. 

Nárok na vrátenie daní z Nemecka vám pravdepodobne vznikol ak

  • ste nepracovali v Nemecku počas celého zdaňovacieho obdobia (od 1. 1. do 31. 12.), ale len časť roka
  • nemali ste žiaden príjem mimo Nemecka, alebo váš príjem mimo Nemecka sa nachádza pod hranicou ¾ nezdaniteľného minima v Nemecku
  • ste boli zamestnaní len na polovičný pracovný úväzok
  • ste ženatý
  • ste za prácou dochádzali, alebo ste mali iné výdavky súvisiace s dosiahnutím príjmu v Nemecku
  • ste počas daňového roka zmenili zamestnanie
  • boli ste zaradený a zdaňovaný v daňovej triede 6.

Daňové výdavky

Nemecko umožňuje znížiť daňovú povinnosť a zvýšiť sumu vrátených daní množstvom odpočítateľných položiek, t. j. daňových výdavkov. Jedná sa napríklad o cestovné výdavky, výdavky súvisiace s vedením dvojitej domácnosti - doppelte Haushaltsführung (platba nájmu v Nemecku), platba poistného, výdavky na pracovné oblečenie, náradie, zdravotnú starostlivosť v Nemecku a iné.

Kedy požiadať o vrátenie daní z Nemecka

Čas na podanie nemeckého daňového priznania máte štyri roky. Ak ste však boli zaradený a zdaňovaný v daňovej triede 3, alebo 6, alebo ste poberali náhradu mzdy, priznanie je potrebné podať do 31. mája nasledujúceho roka.

Podať daňové priznanie a požiadať o vrátenie daní z Nemecka môžete však každý rok vždy po skončení daňového roka. Daňový rok končí v Nemecku 31. decembra. Do konca februára nasledujúceho roka vám nemecký zamestnávateľ vystaví nemecké ročné zúčtovanie, tzv. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, podáte si slovenské daňové priznanie a tak získate formulár EU/EWR, ktorý je povinnou prílohou k nemeckému daňovému priznaniu.

Formuláre k vráteniu daní z Nemecka

K vráteniu daní z Nemecka slúži vyššie spomínaný formulár Lohnsteuerbescheinigung (súhrn ročných príjmov a odvedených daní), prípadne posledná výplatná páska od každého zamestnávateľa. 

Ak formulár Lohnsteuerbescheinigung alebo výplatnú pásku z akýchkoľvek dôvodov nemáte, po prijatí vašej žiadosti ich od nemeckého zamestnávateľa vyžiadame.

Keď už máte všetko toto k dispozícii, potom potrebujete už len naše registračné formuláre. Tie vám zašleme po vyplnení krátkeho online formulára.

Cena

len 12,9 %* z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 29 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane z Nemecka

alebo zavolajte

051 321 5211