Vrátenie daní z Rakúska

Až 90 % zamestnancov vzniká nárok na vrátenie daní z Rakúska. Ak ste pracovali v Rakúsku a prajete si získať späť váš preplatok daní, stačí, aby ste sa zaregistrovali a peniaze získate jednoducho a bezpečne priamo na váš bankový účet.

Nárok na vrátenie daní z Rakúska vám mohol vzniknúť ak

 • ste boli v Rakúsku zamestnaný kratšie ako kalendárny rok
 • vám vznikli náklady na cestovanie za prácou
 • ste sa podieľali na financovaní domácnosti, príp. ubytovania na Slovensku a aj v Rakúsku
 • ste mali viacerých zamestnávateľov
 • ste ženatý/vydatá, máte deti.

V Rakúsku je progresívny daňový systém, podľa ktorého sú príjmy zamestnancov zdaňované 0 % až 50 % sadzbou. Daň z príjmu a sociálne poistenie sa platí vo forme preddavkov z hrubého príjmu zamestnanca.

Výška daňových odvodov pre rok 2014

Výška ročného príjmu v eurách Výška daňových a poistných odvodov
0 – 10 999 € 0 %
11 000 – 25 000 € 36,5 %
25 001 – 60 000 € 43,2 %
viac ako 60 000 € 50 %

V žiadosti o vrátenie daní z Rakúska je možné uviesť rôzne náklady, a tým zvýšiť hodnotu vašej daňovej refundácie. Odpočítateľné náklady sú napríklad:

 • príspevok pre slobodného rodiča
 • príspevok na dieťa
 • príspevok na dochádzanie za prácou
 • náklady spojené so zamestnaním (nákup pracovného náradia, literatúry atď.)
 • náklady spojené s vedením dvojitej domácnosti (jednej v Rakúsku a druhej mimo Rakúska)
 • náklady spojené s pobytom v nemocnici a pod.

Kedy požiadať o vrátenie daní z Rakúska

O vrátenie dane z Rakúska môžete požiadať vždy na konci každého daňového roka. Daňový rok v Rakúsku končí 31. decembra. O vrátenie daní z Rakúska môžete požiadať až 5 rokov spätne.

Formuláre k vráteniu daní z Rakúska

K vráteniu daní z Rakúska slúžia daňové formuláre Lohnzettel a Beitragsgrundlagennachweis.

Ak formuláre nemáte, môžeme ich pre vás z Rakúska vyžiadať.

Cena

len 12,9 % z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 29 €

Chcem vrátiť dane z Rakúska

alebo zavolajte

051 321 5211