Nehnuteľnosť ako odpočítateľná položka v Holandsku

V holandskom daňovom priznaní si môžete uplatniť nehnuteľnosť ako odpočítateľnú daňovú položku a tým zvýšiť nárok na vrátenie daní z Holandska, ak splníte nasledujúce dve podmienky:

 • Vy alebo váš daňový partner ste vlastníkom domu. 
 • Dom ste počas daňového roka využívali ako vaše hlavné bydlisko.

Nie ste jediným vlastníkom domu?

Vlastníte dom, v ktorom bývate s ďalšími, napríklad dvoma vlastníkmi? Ak vlastníte viac ako 50 % nehnuteľnosti, z podhľadu holandského daňového úradu spadá táto nehnuteľnosť do takzvanej schémy vlastníctva domu. Ak vlastníte menej ako 50 % nehnuteľnosti, nehnuteľnosť do schémy vlastníctva domu nepatrí. V tom prípade sa dom považuje za sporenie a investíciu a v holandskom daňovom priznaní sa uvádza v inej časti.

Príjmy a výdavky z nehnuteľnosti v holandskom daňovom priznaní

Príjmy z nehnuteľnosti zahŕňajú:

 • príjem z prenájmu,
 • príjem z dočasného prenájmu nehnuteľnosti,
 • zdaniteľnú časť z vyplatenia poistenia, ktoré sa týka vlastníctva domu.

Výdavky z nehnuteľnosti zahŕňajú:

 • (hypotekárny) úrok a výdavky na financovanie získania nehnuteľnosti,
 • pravidelné platby za dlhodobý prenájom pôdy, budovy a práva na výsadbu alebo trvalý dedičný prenájom.

Odpočítateľné (hypotekárne) úroky a finančné náklady na nehnuteľnosť

Úroky musíte platiť v tom daňovom roku, za ktorý si ich chcete odpočítať. Nie je možné odpočítať priame náklady, ktoré súviseli s nehnuteľnosťou, napríklad náklady na renováciu alebo údržbu. Je možné odpočítať iba úroky a to po obdobie maximálne 30 rokov.

Odpočítateľné (hypotekárne) úroky sú:

 • úroky z úveru, ktorý ste využili na kúpu, údržbu alebo renováciu nehnuteľnosti,
 • úroky z pôžičky, ktorou ste financovali náklady súvisiace s kúpou, údržbou alebo renováciou nehnuteľnosti, napríklad notárske poplatky,
 • úroky z pôžičky, ktorou ste financovali náklady súvisiace s obstaraním hypotekárneho úveru, napríklad sprostredkovateľské poplatky,
 • sankčný úrok v prípade zmeny alebo refinancovania hypotéky.

Odpočítateľné finančné náklady sú:

 • sprostredkovateľské poplatky na získanie nehnuteľnosti ako napríklad konzultačné a manipulačné poplatky,
 • notárske a katastrálne poplatky za nehnuteľnosť,
 • poplatok za znalecký posudok (iba v prípade získania úveru).

Kedy si nemôžete odpočítať všetky (hypotekárne) úroky?

Všetky (hypotekárne) úroky si nemôžete uplatniť v týchto situáciách:

 • Nevyužili ste úplne celý úver na financovanie nehnuteľnosti.
  Príklad: Váš celkový (hypotekárny) úver je 200 000 €. Z tejto sumy ste si zakúpili osobné vozidlo v hodnote 20 000 €. V tomto prípade je dlh na získanie nehnuteľnosti 180 000 €, keďže ste 20 000 € nevyužili na nehnuteľnosť. Hypotekárny úrok môžete odpočítať zo sumy 180 000 €.
 • Dostali ste poistné krytie, ktoré sa týkalo vlastníctva nehnuteľnosti. V tomto prípade je potrebné znížiť dlh na získanie nehnuteľnosti o poistné krytie, ktoré je oslobodené od dane.
 • Predali ste nehnuteľnosť a kúpili ste ďalšiu. V tomto prípade sa berie do úvahy rozdiel hodnôt.

Ak si chcete v holandskom daňovom priznaní uplatniť náklady na dom, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Na čo využijete vaše dane?

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Vrátiť dane