Vrátenie daní z Nemecka

Podobne ako v iných krajinách Európskej únie je príjem v Nemecku pri každej výplate znižovaný o daňové preddavky. Po skončení daňového roka je možné optimalizovať výšku odvedených daňových preddavkov podaním daňového priznania, resp. podaním žiadosti o vrátenie daní.

O vrátenie daní z Nemecka môžete požiadať štyri roky spätne (od 1. januára 2012). Stačí, aby ste sa zaregistrovali a preplatok daní pre vás získame bezpečne a jednoducho.

Výška daňových odvodov pre rok 2014 (pre slobodných daňovníkov):

Výška ročného príjmu v eurách Výška daňových a poistných odvodov
od 0 € do 8 355 € 0 %
od 8 356 € do 13 469 € 14 % - 23,97 %
od 13 470 € do 52 881 € 23,97 % - 42 %
od 52 882 € do 250 730 € 42 %
viac ako 250 730 € 45%

Nárok na vrátenie daní z Nemecka vám pravdepodobne vznikol ak

  • ste nepracovali v Nemecku počas celého zdaňovacieho obdobia (od 1. 1. do 31. 12.)
  • ste boli zamestnaní len na polovičný pracovný úväzok
  • ste za prácou dochádzali
  • ste počas daňového roka zmenili zamestnanie
  • pracovali ste naraz v dvoch zamestnaniach

Nemecko umožňuje znížiť daňovú povinnosť a zvýšiť hodnotu vrátených daní množstvom odpočítateľných položiek. Úľavy sa dajú uplatniť napr. na deti, platby poistného, príspevky neziskovým organizáciám alebo politickým stranám.

Kedy požiadať o vrátenie daní z Nemecka

O vrátenie dane z Nemecka môžete požiadať vždy na konci každého daňového roka. Daňový rok končí v Nemecku 31. decembra.

Formuláre k vráteniu daní z Nemecka

K vráteniu daní z Nemecka slúži formulár Lohnsteuerbescheinigung (súhrn ročných príjmov a odvedených daní), ktorý by vám mal vystaviť zamestnávateľ najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka, prípadne posledná výplatná páska zo zamestnania.

Ak formuláre Lohnsteuerbescheinigung alebo výplatnú pásku nemáte k dispozícii, po vašej registrácii ich z Nemecka pre vás vyžiadame.

Cena

len 12,9 % z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 29 €

Chcem vrátiť dane z Nemecka

alebo zavolajte

051 321 5211