Vrátenie daní z Anglicka, UK

Až 95 % zahraničných pracovníkov vzniká nárok na vrátenie z Anglicka, UK. Vrátenie daní z UK môžete získať v plnej výške, a to až za 4 roky spätne. Stačí, ak sa zaregistrujete a daňový preplatok vám môže byť vrátený jednoducho a bezpečne, priamo na váš bankový účet.

Ak ste už o preplatok dane v Anglicku (alebo ostatných krajín Spojeného kráľovstva Veľkej Británie) žiadali sami a nedočkali ste sa odpovede, radi vám v tomto prípade poskytneme našu odbornú pomoc, ktorá vám zaručí vrátenie daní z UK.

Nárok na vrátenie daní z Anglicka, UK vám mohol vzniknúť ak:

 • vám váš zamestnávateľ pridelil nesprávnu daňovú triedu (tax code),
 • ste začali pracovať v novom zamestnaní a dočasne vám pridelili výnimočnú daňovú triedu (emergency tax code),
 • neboli ste zamestnaní počas celej dĺžky daňového roka,
 • ste pracovali naraz vo viacerých zamestnaniach,
 • zmenil sa váš príjem - stratili ste zamestnanie alebo ste začali podnikať ako samostatne zárobková činná osoba a váš príjem sa znížil,
 • daňové priznanie ste podali nesprávne.

Každoročne Britský daňový úrad určuje výšku nezdaniteľného minima. Ak súčet vašich príjmov v jednom daňovom roku neprevyšuje hranicu nezdaniteľného minima, máte nárok na vrátenie dane z Anglicka v plnej výške. Sadzby nezdaniteľného minima (pre pracujúcich do 65 rokov) sú nasledovné:

 • daňový rok 2015/16 – 10 600 GBP
 • daňový rok 2014/15 – 10 000 GBP
 • daňová rok 2013/14 – 9 440 GBP
 • daňový rok 2012/13 – 8 105 GBP
 • daňový rok 2011/12 – 7 475 GBP
 • daňový rok 2010/11 – 6 475 GBP

Príjem nad hranicou nezdaniteľného minima je zdaňovaný 20 % – 50 % sadzbou. V prípade, že bol váš príjem vyšší ako je nezdaniteľné minimum, máte nárok na vrátenie daňového preplatku. Vrátenie daní z Anglicka a UK vystavuje Britský daňový úrad (HM Revenue & Customs).

Kedy požiadať o vrátenie daní z Anglicka, UK

Daňový rok končí v Anglicku 5. apríla. O vrátenie dane z Veľkej Británie môžete požiadať vždy na konci každého daňového roka. Ak sa neplánujete do konca príslušného daňového roka zamestnať, požiadajte o vrátenie daní z Veľkej Británie aj pred ukončením daňového roka.

Formuláre k vráteniu daní z UK

Na vrátenie daní z Anglicka, UK slúžia oficiálne daňové formuláre P45 a P60. Tieto formuláre vám vystaví váš zamestnávateľ.

Formulár P60 je vystavený zamestnávateľom na konci daňového roka. Avšak iba tomu zamestnancovi, ktorý je zamestnaný aj posledný deň daňového roka, t. j. 5. apríla. Po ukončení pracovného pomeru v priebehu roka získa zamestnanec formulár P45, ktorý slúži aj ako potvrdenie o skončení pracovného pomeru.

Daňový úrad akceptuje iba originály formulárov P45 a P60. Kópie formulárov P45 a P60 Britský daňový úrad akceptuje iba v prípade, že originály ste už v minulosti daňovému úradu (HM Revenue & Customs) poskytli. Ak formuláre P45 a P60 k dispozícii nemáte, po vašej registrácii ich z Veľkej Británie pre vás vyžiadame.

Aké ďalšie nároky si môžete uplatniť?

Mali ste v posledných troch rokoch pracovný úraz, dopravnú nehodu alebo iné zranenia v Anglicku, Walese alebo Škótsku? V tomto prípade je možné, že máte nárok na vyplatenie odškodného.

Občianske združenie Expat na svojich webových stránkach ponúka možnosť zistiť, či sa nárok na odškodné za pracovný úraz týka aj vás. Navštívte stránku www.odskodne.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Cena

len 9,9 % z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 29 €

Chcem vrátiť dane z UK

alebo zavolajte

051 321 5211

TIP

Chcete získať čo najvyššiu sumu zo zaplatených daní späť? Pre získanie čo najvyššej daňovej refundácie je najlepšie ukončiť pracovný pomer vo Veľkej Británii v mesiacoch júl až október. Najnižšia daňová refundácia vám naopak vznikne práve vtedy, ak Veľkú Britániu opustíte v marci alebo apríli.