Cenník

  • Za naše služby si účtujeme konečný poplatok zo sumy, ktorá vám bude príslušným daňovým úradom vrátená. Tento poplatok zahŕňa kompletný servis pri vybavovaní vašej daňovej refundácie.
  • Neúčtujeme poplatky za bankový prevod ani žiadne skryté poplatky.
  • Poplatky nikdy neúčtujeme vopred. Poplatok zaplatíte až po získaní vášho daňového preplatku.
  • Účtujeme iba jeden poplatok. Buď minimálny alebo percentuálny.
  • Pokiaľ vám nebude priznaný nárok na vrátenie dane (netýka sa slovenských daňových priznaní), nebudeme vám účtovať žiadny poplatok.

Krajina

Výška poplatku z vrátenej sumy
s DPH | bez DPH

Minimálna výška poplatku
s DPH | bez DPH

Anglicko

Vrátenie daní

13,08 % | 10,9 %

58,80 € | 49 €

Spracovanie daňového priznania - Self Assessment

13,08 % | 10,9 %

od 118,80 € | od 99 €

Holandsko

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

34,80 € | 29 €

Spracovanie žiadosti o odlučné

15,48 % | 12,9 %

34,80 € | 29 €

Spracovanie žiadosti o prídavky na deti (Kinderbijslag)

118,80 € | 99 €

-

Nemecko

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Kompletné ekonomicko-účtovné služby pre SRO/SZČO

-

Spracovanie žiadosti o prídavky na deti (Kindergeld)

od 119 € | od 99,20 €

-

Rakúsko

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Spracovanie žiadosti o prídavky na deti (Kindergeld)

od 118,80 € | od 99 €

-

Írsko

Vrátenie daní a USC (Universal Social Charge)

13,08 % | 10,9 %

58,80 € | 49 €

Česká republika

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

34,80 € | 29 €

Slovensko

Vrátenie daní

-

34,80 € | 29 €

Formulár U1

Poplatok za získanie formulára U1

-

70,80 € | 59 €

Doplnkové služby

  • Poplatok za vyžiadanie chýbajúcich formulárov, resp. ich ekvivalentov: Jaaropgaaf, Lohnsteuerbescheinigung a Lohnzettel od jedného zamestnávateľa je vo výške 12,- € s DPH (10,- € bez DPH).
  • Poplatok za vyžiadanie chýbajúcich formulárov P45/P60, resp. ich ekvivalentov je vo výške 24,- € s DPH (20,- € bez DPH).
  • Poplatok za úradne overený preklad do nemeckého a anglického jazyka je vo výške 20,- € s DPH (16,67 € bez DPH) za jednu NS.
  • Poplatok za spracovanie odvolania voči vystavenej kalkulácii od zahraničného daňového úradu je od 24,- € s DPH (od 20,- € bez DPH).